- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

ارتش یک کارخانه ماین سازی را در هلمند تخریب کرد

به نقل از خبرنامه، در این عملیات، ۵عراده موتر سایکل، ۵۰ بشکه ماین ضد وسایط، ۲۵۰ حلقه ماین ضد پرسونل، ۳ تخته ماین فرشی، ۶ صوب زره، ۶ طاقه کلاه آهنی، ۳۰ فیر بم انداز روسی ، ۱۵۰۰ فیرمرمی کلاشینکوف، ۸۰۰ فیر مرمی دهشکه روسی، ۱۲۰۰ فیر مرمی پیکاه روسی، ۳۰ فیر مرمی RPG ، ۲ فیر مرمی هاوان ۸۲MM ، یک فیر هاوان ۶۰MM  به دست آمده و تخریب شده است.

خبرنامه می افزاید که نیروهای ارتش، به تعداد ۱۰۰۰ فیر مرمی کلاشینکوف، ۱۰۰۰ فیر مرمی دهشکه، ۱۱۰۰ فیر مرمی پیکا روسی و ۱۲ فیر مرمی RPG دیگر را پرسونل با خودشان در کندک هفتم کماندو انتقال داده اند.

همچنین وزارت دفاع در یک عملیات جداگانه در ولایت فاریاب، ۶ عضو گروه شورشی طالبان را به هلاکت رسانده و ۴ تن دیگرشان زخمی شده اند.