- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

اتحادیه خدمات دوایی ۵ تُن دوا به شفاخانه حوزوی کندز اهدا کرد

عبدالخالق ځاځی وطندوست رئیس اتحادیه خدمات دوایی افغانستان، درمراسم تسلیم دهى دوا گفت: “کندز خانه ما است، مردم کندز بالاى ما حق دارند و ما مشکل هموطنان خود را احساس کرده به اندازه توان خود این مقدار دوا را جمع آورى کردیم.”

آقای ځاځی اظهار کرد که این اتحادیه آماده است، همکارى هاى خود را با وزارت صحت عامه ادامه دهد.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، در این مراسم گفت که ادویه یادشده، شامل ۴۵٠ قلم دواى مختلف النوع مى باشد، که ارزش مجموعى آن به بیش از ۴٠ هزار دالر امریکایى مى رسد.

به گفته او، با آن که مراکز صحى کندز، تا امروز به مشکل کمبود دوا و کارکنان صحى مواجه نشده؛ اما وزارت صحت امروز این دوا را به کندز مى­فرستد.

به گفته وی از آغاز نا امنى ها و جنگ در کندز، والى بلخ نیز ده تن ادویه به آن ولایت فرستاده و تیم هاى  صحى از کابل، به هدف تداوى مجروحین نیز به کندز فرستاده شده است.

طالبان در ششم میزان، شهر کندز را تصرف نمودند؛ اما نیروهاى امنیتى به تدریج طالبان را از شهر بیرون کردند واکنون اوضاع قسماً به حالت عادى برگشته است.

بیش از هزار کشته و زخمی در کندز

وزیر صحت عامه می گوید که رقم دقیق کشته شدگان و مجروحان کندز معلوم نیست؛ اما حدود ٩٠ جسد و هزار زخمى که اکثر آنان را افراد ملکى تشکیل مى دهد، در شفاخانه ها و مراکز صحى کندز ثبت شده است.

آقای فیروز افزود که مخالفین مسلح دولت و نیروهاى امنیتى نیز شامل زخمیان یادشده است.

به گفته او اکثریت این زخمیان، تداوى شده و شمارى از آنها هنوز در مراکز صحى تحت مداوا قرار دارند.

وزیر صحت عامه خاطر نشان کرد که این وزارت تلاش دارد تا رقم دقیق کشته شده ها و زخمیان جنگ کندز را دریافت کند و با رسانه ها شریک سازد.

به گفته او درحال حاضر، تعدادى از شهریان کندز به مشکلات روانى ناشى از ناامنى ها و امراض فصلى چون اسهالات و سرماخوردگى دچارشده اند که ادویه یادشده، درتداوى آنان موثر خواهد بود.