- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

آمریکا: بیش از یک دهم جمعیت افغانستان با طالبان همدل هستند

خانم آلیس ولز دستیار وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی روز گذشته (جمعه) طی سخنانی در مرکز تحقیقات صلح بین المللی آمریکا گفت که گروه طالبان بخشی از «بافت اجتماعی» جامعه افغانستان است، اما با استناد از نظر سنجی های اخیر که از منبع آن نام نبرد، گفت که فقط بین پنج در صد جمعیت افغانستان با آن گروه «همدردی» دارد و حدود ۱۱ تا ۱۳ در صد نفوس آن کشور با طالبان «همدلی» دارند.

خانم ولز گفت: «سوالی که آیا طالبان گروه یکپارچه است، آنان –طالبان- باید آن را به اثبات برسانند. بهترین راهی که طالبان می توانند یکپارچگی خود را به نمایش بگذارند این است که به نمایندگی از یک سازمان مشخص وارد گفتگو های صلح می شوند.»

وی تاکید کرد که زمان آن فرا رسیده تا جنگ در افغانستان خاتمه یابد و در این راستا اجماع منطقه ای و بین المللی موجود است.

خانم ولز گفت: «راهی وجود دارد که این جنگ پایان یابد. خواست برای پایان جنگ وجود دارد؛ جامعه بین المللی از ختم جنگ حمایت می کند.»

اما این دیپلومات ارشد ادعا کرد که «این طالبان اند که مانع صلح می شوند.»