محقق به عبدالله پیوست

حاجی محمد محقق، معاون دوم پیشین تیم صلح و اعتدال، به تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله پیوست.

محقق به عبدالله پیوست

حاجی محمد محقق، معاون دوم پیشین تیم صلح و اعتدال، به تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله پیوست.

در گرماگرم آغاز دور نهم مذاکرات صلح افغانستان

دو سرباز امریکایی دیگر در افغانستان کشته شدند

در گرماگرم شروع دور نهم مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان برای پایان جنگ هجده ساله و همزمان با افزایش خشونت ها دو سرباز دیگر امریکایی روز گذشته چهارشنبه در ولایت فاریاب کشته شدند.

عبدالله عبدالله:

غنی دروغگو و تفرقه افکن است

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه در یک همایش انتخاباتی با الفاظ شدید بر رییس جمهور غنی تاخت و وی را به دروغ‌گویی و تفرقه افگنی متهم کرد.

رئیس جمهور غنی با جنرال ولترز فرمانده ارشد ناتو دیدار کرد

توافق بد با طالبان زیان بار خواهد بود

رئیس جمهور غنی در دیدار با جنرال ولترز، فرمانده ارشد نیروهای متحد ناتو، تأکید کرد توافق بد با طالبان زیان بار خواهد بود.