beylikdüzü escort gaziantep escort gaziantep escort bayan

اشرف غنی در نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی در ترکیه:

به نمایندگی از هموطنانم برای غم شریکی با مردم فلسطین اینجا آمده ام

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور شب گذشته در نشست فوق العاده سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی گفت با وجود این که طی یک هفته گذشته شمار زیادی از افغان ها به شهادت رسیدند، اما وی به نمایندگی از مردم افغانستان برای غم شریکی با مردم فلسطین به این نشست آمده است.