کمیسیون هایی برای تقویت همکاری امنیتی و اقتصادی بین افغانستان و ازبکستان ایجاد شد

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان و محترم داکتر همایون قیومی مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی با هیأت همراه شان امروز با آقای عبدالعزیزکامل اف وزیر امور خارجه ازبکستان در تاشکند پایتخت آنکشور ضمن دیدار روی بهبود و توسعه همکاری های اقتصادی و امنیتی میان دو کشور صحبت کردند.