شورای امنیت ملی:

طالبان در یک هفته گذشته ۲۳ فرد ملکی را کشته و ۴۵ نفر دیگر را زخمی کرده اند

براساس اعلام شورای امنیت ملی طالبان علی رغم خواسته مکرر دولت افغانستان و جامعه جهانی همچنان در هفته گذشته نیز به کشتار غیرنظامیان ادامه داده و نزدیک به ۶۸ غیر نظامی را کشته یا زخمی نموده است.