gaziantep escort gaziantep escort bayan

escort istanbul escort bayan bayan escort escort istanbul escort

در پیوند به خودداری والی سمنگان از سمتش:

برکناری عطا محمد نور از ولایت و «بهارعربی» افغان ها!

این نوشته چندی پیش و در اوایل آغاز تنش ها میان عطا محمد نور و ارگ ریاست جمهوری نوشته شد. با توجه به خودداری عبدالکریم خدام والی پیشین و یا بر حال سمنگان از سمتش، خواندن دوباره این مطلب خالی از لطف نخواهد بود.

دانش آموز نجات یافته از تیراندازی در آمریکا: «ترامپ! شرم به تو باد.»

یک دانش آموز مکتب در ایالت فلوریدا که از سانحه تیراندازی اخیر جان سالم بدر برده با برپایی تظاهراتی بر ضد قانون سلاح و در پیوند به ارتباط ترامپ با «انجمن ملی سلاح» آن کشور با شعارهایی بلند خطاب به او گفت: «ترامپ! شرم به تو باد.»

عطا نور در واکنش به توزیع تذکره های الکترونیکی:

رئیس جمهور، افغانستان را به سوی تجزیه سوق می دهد

عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی در واکنش به توزیع تذکره های الکترونیکی می گوید که رئیس جمهور با آغاز این روند کشور را به طرف تجزیه سوق می دهد.

istanbul escort istanbul escort istanbul escort